Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Konecon Oy (2196943-5) Tuijussuontie 8, 21280 Raisio

 

REKISTERIN NIMI

a) Konecon Oy asiakasrekisteri / markkinointirekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

 • Henkilö on ostanut tai neuvotellut Konecon Oy:n maahantuomien työstökoneiden, varaosien tai yrityksen tarjoamien palvelujen (huolto ja varaosat) hankinnasta.
 • Henkilö on itse liittynyt postituslistalle, esimerkiksi tilaamalla maksutonta materiaalia tai tilannut uutiskirjeen verkkosivujen tai yrityksen Facebook-sivun kautta.
 • Henkilö on antanut yhteystietonsa esim. messujen tai muiden markkinointitapahtumien yhteydessä.
 • Henkilö on liitetty markkinointirekisteriin sillä perusteella, että henkilön työsähköposti on poimittu yrityksen nettisivuilta tai yleisesti avoimista internetlähteistä ja henkilölle on lähetetty hänen työtehtäväänsä liittyvää viestintää.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Konecon Oy:n markkinointi, myynti sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Konecon Oy:n asiakasviestintään ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Konecon Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Konecon Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista (sähköpostiosoite) saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Konecon Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Konecon Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin/markkinointirekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin tai sähköisiä uutiskirjeitä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Konecon Oy:lle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on ostanut työstökoneita, varaosia tai Konecon Oy:n tarjoamia palveluita:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Laskutettavan yrityksen nimi
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on tilannut maksuttoman materiaalin tai henkilö on tilannut uutiskirjeen:

 • sähköpostiosoite

Uutiskirje voidaan lähettää myös potentiaalisille yritysasiakkaille, joiden työsähköpostiosoite on poimittu yrityksen nettisivuilta ja uutiskirjeen sisältämän aiheen katsotaan liittyvän henkilön työtehtävään.

Tällöin henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • Yrityksen nimi

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin/markkinointirekisterin tiedot ovat ainoastaan Konecon Oy:n henkilöstön käytössä. Tietoja ei luovuteta Konecon Oy:n ulkopuolelle tahoille.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Konecon Oy:n luovuttamia käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Konecon Oy:n hallitsemilla ja salasanasuojatulla palvelimilla.

 

Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely

Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivustossa voi myös olla kirjautumista vaativa osio. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja.

Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla voi olla käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/

Tunnistetiedot talletetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.

Palautteen, yhteydenottopyynnön tms. voi lähettää yhteydenottolomakkeen kautta. Jos palautelomakkeella tai sähköpostilla lähetettyyn palautteeseen halutaan vastaus, tulee palaute lähettää yhteystiedoilla varustettuna. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit arkistoituvat palveluun. Henkilötietoja sisältävää palautetta lähettävän on syytä huomioida, että suojaamattomana lähetetyn
palautelomakkeen tai sähköpostiviestin tietoturva on heikko eikä tiedon salassapitoa ja suojaamista voida tällöin täysin varmistaa. Tämä on syytä huomioida erityisesti yksityisyyden kannalta arkaluonteisten tietojen osalta.
Rekisterin ylläpitäjänä toimii verkkosivuston haltija.